Dag van de Openbare ruimte

De Dag van de Openbare Ruimte is hét totaal-evenement voor ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van de openbare ruimte

Van onderhoud tot smart cities
Of het nu onderhoud is van straten, plantsoenen en parken, het beheer van wijken, de inrichting van steden, het ontwerpen van compleet nieuwe gebieden of het toepassen van smart city concepten, alles is er voor welke openbare ruimte specialist dan ook. En dus ook voor betrokken burgers die actief zijn voor hun eigen straat of wijk.
Lees verder