Technisch advies

Hendriks Consultancy ontwerpt niet alleen kabel- en leiding tracés voor een breed scala aan opdrachtgevers, maar voert ook andere werkzaamheden voor haar opdrachtgevers uit:
• haalbaarheidsstudies en tracéverkenningen
• bestek schrijven
• vergunningstrajecten
• vestigen van rechten van opstal
• kabel- en leidingregistratie (notariële vastlegging eigendom)
• coördinatie met derden
• netwerk beheer
• afhandelen Klic aanvragen, WION advies
• assetmanagement, onderhoud

Specialistenwerk

Ondergrondse energie-infra is specialistenwerk. De ‘Engineers of Energy’ van Hendriks Consultancy behoren tot de selecte groep van hoogopgeleide en ervaren specialisten die garant staan voor kwaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid.

Ontzorgen

Hendriks Consultancy ontzorgt haar opdrachtgevers op het terrein van (ondergrondse) energie-infra. Wij beschikken over de kennis en ervaring om elk infrastructureel project, groot of klein, aan te pakken.

Communicatie en coördinatie

Communicatie is het sleutelwoord tijdens de voorbereiding en uitvoering van (ondergrondse) energie-infra projecten. Hendriks Consultancy zorgt voor een heldere communicatie met alle betrokkenen waardoor fouten en wachttijden tot een minimum beperkt worden.

Meer weten over onze dienstverlening?

Neem contact met ons op