Bloemetjes en bijtjes

Dit voorjaar ondertekenden diverse infrastructuurbeheerders, waaronder TenneT en Gasunie, een green deal met de overheid.

Infrastructuur? Infranatuur! Nederland kent een fijnmazig netwerk aan infrastructurele werken. Al die grond langs wegen en spoorlijnen, gas- en elektriciteitsverbindingen, waterwerken en andere infrastructurele slagaders heeft de potentie om de biodiversiteit in ons land een flinke impuls geven. En zelfs om het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur, EHS) in belangrijke mate te ondersteunen. Dat is precies wat de ondertekenaars van de Green Deal Infranatuur voor ogen hebben, waaronder de landelijke netbeheerders TenneT en Gasunie.

Tennet gaat bijvoorbeeld natuurgebieden aanleggen onder een deel van de bovengrondse hoogspanningsverbindingen, in samenwerking met lokale overheden. En Gasunie ziet bijvoorbeeld volop mogelijkheden om de grond rond z’n transportnetwerk zo in te richten dat het een perfecte leefomgeving vormt voor bijen en vlinders.

Naast Gasunie en TenneT ondertekenden nog zo’n twintig andere partijen deze deal. Initiatiefnemer De Vlinderstichting is er zielsgelukkig mee, want: “De biodiversiteit in Nederland staat al jaren onder druk. Het is onder andere slecht gesteld met de bijen- en vlinderstand, met grote gevolgen voor de landbouw. Een goede biodiversiteit heeft dus naast een belang voor de leefomgeving ook economische waarde”, aldus de Vlinderstichting. En als Net NL daar nog een argument aan mag toevoegen: met deze deal kunnen de infrastructuurbeheerders Nederland ook een stuk mooier maken. Neem zo’n ‘nectarlint’ voor bijen en vlinders – dat is toch een lust voor het oog?

Bron: Net NL nr. 16-2016 (tekst: Marieke Ente)

Deel dit nieuwsbericht. Kies uw platform:
Reacties ( 0 )

    Laat een Reactie achter

    Je e-mailadres zal niet gepubliceerd worden. *