Directie en toezicht gemeente Maasdriel

Project Omschrijving
  • Verzamelen van informatie over ontwerpaspecten zoals randvoorwaarden, uitgangspunten, omgevingsinvloeden, documentatie en te hanteren voorschriften en normen
  • Het afstemmen van de werkzaamheden met de kabel- en leidingeigenaren
  • Zorg dragen voor het opstellen en beoordelen van diverse kabel- en leidingopdrachten
  • inclusief het traject van beoordeling offerte tot opdracht aan desbetreffende nutsbedrijven
  • Project co√∂rdinatie bij infrastructurele projecten waarbij de raakvlakken Civiel/Bouw en Kabels en Leidingen aanwezig zijn
  • Begeleiding van nutsbedrijven bij infrastructurele projecten
  • Conditionering voor aanvang project
  • Advisering aangaande uitvoering / raakvlakken en uitvoeringsmethodieken
  • Directievoering bij kabels en leidingen projecten

Project Details

Voor de Gemeente Maasdriel heeft Hendriks Consultancy werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot directievoering en toezicht op kabels en leidingen. Nog steeds is Hendriks Consultancy actief in deze gemeente om advies, directievoering en toezicht te verlenen bij de diverse projecten.

Deel dit nieuwsbericht. Kies uw platform:

Onze 'Engineers of Energy' ook voor u aan het werk?

Neem contact met ons op