Hendriks Consultancy levert engineeringscapaciteit aan Liandon

Hendriks Consultancy is trots te kunnen melden dat het op interimbasis engineeringscapaciteit gaat leveren aan Liandon

Liandon is het kenniscentrum van Alliander dat werkzaamheden verricht voor de gas- en elektriciteitsnetten van  Liander, de hoogspanningsnetten van TenneT en de warmte- en koudenetten van Nuon. Daarmee levert Liandon een belangrijke bijdrage aan de continuïteit en de verbetering van de energievoorziening

Lees verder