Hendriks Consultancy levert engineeringscapaciteit aan Liandon

Hendriks Consultancy is trots te kunnen melden dat het op interimbasis engineeringscapaciteit gaat leveren aan Liandon

Liandon is het kenniscentrum van Alliander dat werkzaamheden verricht voor de gas- en elektriciteitsnetten van  Liander, de hoogspanningsnetten van TenneT en de warmte- en koudenetten van Nuon. Daarmee levert Liandon een belangrijke bijdrage aan de continuïteit en de verbetering van de energievoorziening

Lees verder

De glazen bol van Liander

Calamiteiten voorkomen, de betrouwbaarheid vergroten en inzicht krijgen in toekomstig gedrag van klanten. Netbeheerders willen om allerlei redenen naar een hogere voorspelbaarheid van hun netwerken. Netbeheerder Liander heeft een model ontwikkeld dat aan de hand van metingen in de praktijk wordt gevalideerd, en dat aan de hand van die metingen steeds slimmer wordt.
Lees verder