Complete engineeringsopdracht Joulz

Project Omschrijving
 • Toetsen van het tracé aan de hand van Klic gegevens (indien noodzakelijk aan de hand van proefsleuven)
 • Schouwen tracé incl. toetsen haalbaarheid en inventariseren noodzakelijke alternatieven
 • Toetsen en berekenen boringen / boogzinkers op haalbaarheid
 • Tekeningen moeten voldoen aan eisen van vergunningverleners
 • Tracé bespreken met beheerders/bewoners (zoals gemeente, prorail, waterschap, bewoners)
 • Inventarisatie van verkeersplannen (noodzaak / haalbaarheid)
 • Benodigde werkruimte in relatie tot hulpdiensten
 • Planning mile-stones engineeringstraject
 • Asbestinventarisatie
 • Dinoloket raadplegen
 • Bodemloket raadplegen

Project Details

Serviceprovider Joulz heeft ons gevraagd om het complete project van tracéstudie en haalbaarheidsstudie tot het moment van daadwerkelijk graven te begeleiden en uit te werken.

Deel dit nieuwsbericht. Kies uw platform:

Onze 'Engineers of Energy' ook voor u aan het werk?

Neem contact met ons op