KLIC-WIN: Graafsector bereidt zich voor op de toekomst

Het programma KLIC-WIN moderniseert en verbetert de uitwisseling van kabel- en leidinginformatie in het kader van de WION. Er worden verbeteringen doorgevoerd die in de graafsector breed gedragen worden. Daarnaast komt netinformatie beschikbaar in vectorformaat met behulp van webservices. Hiermee legt de graafsector de basis voor een verrijking van het gebruik van de kabel- en leidinginformatie. Ook sluiten systemen en processen hierdoor beter aan op de Europese richtlijn INSPIRE.

 

Lees verder